BULETINI FISKALISTI 10-11-12, TETOR – DHJETOR 2018

fiskalisti

BULETINI FISKALISTI 10-11-12, TETOR – DHJETOR 2018

Ky publikim eshte numri 10, 11 DHE 12 i Volumit 1 te Buletinit Fiskalisti pergatitur nga stafi i Qendrës ALTAX.

Fiskalisti 10,11,12 eshte publikimi i ALTAX, duke trajtuar rregulla, sqarime, tema diskutimi, libraria dhe edukimi online, si  dhe vendime të bazuara në zbatim të legjislacionit tatimor, si dhe çështje të tjera fiskale të interesit të përgjithshëm.

Këtë numër Fiskalisti prezanton tema qe i perkasin muajit TETOR – DHJETOR 2018.

KËTË MUAJ FiskaListi JU PREZANTON KËTA TITUJ DHE TEMA PËR LEXIM:
LAJME NGA SHQIPËRIA
Paketa Fiskale 2019. Të reja dhe diskutime
LIBRARIA E ALTAX CENTER
Legjislacioni tatimor shqiptar 1991 – 2002
Taxation trends in Western Balkans, 2016
Tax Notes for Construction Industry in Albania
Economic growth in Albania: Influencing factors yesteraday, today and tomorrow
PËRMBLEDHJE NGA SISTEMI GJYQËSOR EVROPIAN MBI TVSH
EU COURT CASES OF PARTICULAR INTEREST FOR DIRECT TAXATION
DISKUTIMI ME JU
A DO TË SJELLIN REFORMAT E QEVERISË REZULTATET E PRITURA?
LAJME NGA KOSOVA
ATK dhe puna e bazuar te rrisku
Buxheti kosovar i 2019, ndryshim prioritetesh për investimet
Pakoja fiskale 2015 dhe efektet pas tre viteve
EDUKIMI ONLINE me ALTAX
TAKSAT VS. TARIFAT NË SHQIPËRI
BLOGET MË TË LEXUAR NË GUSHT – SHTATOR 2018
INEQUALITY AND POTENTIALLY PAINFUL REFORMS
ANALIZA E TAKSAVE DHE PARASHIKIMI I TË ARDHURAVE: ÇFARË TË ANALIZOHET SË PARI?
PROGRESIVITETI I TAKSIMIT PËRMES RISHPËRNDARJES SË TË ARDHURAVE

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: