Monthly Archives - December 2019

Politika monetare dhe fiskale, si përgjigje ndaj katastrofës natyrore. Rasti Shqipërisë

Qeveria duhet të marri në konsideratë përdorimin e metodave të hartuara nga ekspertë që kanë studiuar qasjet për parandalimin dhe përballimin e efekteve prej fatkeqësive natyrore. Në një kontekst më të gjerë, vlerësimet e rriskut për fatkeqësinë natyrore duhet të...

error: