Monthly Archives - November 2022

Sa të shëndetshme po e mbajnë ekonominë politikat monetare dhe fiskale?

Rritja e kostove të sektorëve që zhvillojnë ekonominë shqiptare do të jetë një provë e qëndrueshmërisë së tyre në vitin 2023 dhe më tej. Ekziston një frikë në rritje jo vetëm në Shqipëri, se ndikimi i sistemit energjetik global, abuzimi i...

Efektet financiare nga miratimi i paketës fiskale 2023 për individët, bizneset dhe Buxhetin e Shtetit

Nga llogaritja e përmbledhur mbi efektet e paketës fiskale 2023, sipas tabelës për të katër ligjet që kanë edhe efekte direkte buxhetore dhe financiare për individët dhe bizneset, sipas llogaritjeve që përkojnë në pjesët kryesore (përveç projekt-ligjit për TVSH) me...

Raporti i projekt buxhetit 2023 sipas këndvështrimit qytetar përcillet me diskutime te vlefshme

Gjatë pjesës së dytë të aktivitetit në Berat në një takim që u dialogua direkt me përfaqësues aktivë të shoqërisë civile të Beratit dhe oponent të qeverisjes vendore, ekspertët e ALTAX patën një diskutim mjaft të vlefshëm për të treguar...

Buxheti 2023 në vëmendjen e qytetarëve të Gjirokastrës me qasjen e ekspertizës

Në takimin e organizuar si pjesë e aktivitetit të Ditës së Hapur në Gjirokastër mbi prezantimin e Raportit “Buxheti 2023 në këndvështrimin e qytetarëve të Gjirokastrës” u bënë paraqitjet e të dhënave ekonomike dhe sociale, ku bie në sy...

error: