Tag - BoA

Sa të shëndetshme po e mbajnë ekonominë politikat monetare dhe fiskale?

Rritja e kostove të sektorëve që zhvillojnë ekonominë shqiptare do të jetë një provë e qëndrueshmërisë së tyre në vitin 2023 dhe më tej. Ekziston një frikë në rritje jo vetëm në Shqipëri, se ndikimi i sistemit energjetik global, abuzimi i...

error: