Monthly Archives - June 2023

Rritja e pajtueshmërisë tatimore përmes parandalimit të pastrimit të parasë

Forcimi i pajtueshmërisë tatimore dhe mobilizimi i të ardhurave të brendshme është bërë një prioritet i politikës fiskale shqiptare në të paktën mbi një dekadë. Megjithëse është përshtatur vizioni për një rritje të modelit të pajtueshmërisë në funksion të një ambjenti...

Shqipëria forcoi transparencën dhe përmirësoi rregullimin dhe mbikëqyrjen, por nuk mjafton për ta hequr nga lista gri

Shqipëria ka përmirësuar masat e saj për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit (AML/CFT), përfundon MONEYVAL në një raport vijues të publikuar më 21 Qershor 2023[1]. Shqipëria ka bërë përparim në adresimin e mangësive të...

Rritja e pagave në 2023 dhe barazia gjinore

Në vitin 2018 sipas Eurostat gratë në Shqipëri paguheshin 93.2 lekë për çdo 100 lekë pagesë për burrat duke e renditur Shqipërinë të pestën ndër shtetet Europiane me hendekun më të ulët gjinor të pagës mesatare mujore. Në vitin 2022, gratë...

Kanabisi mjekësor dhe industrial: Komente për propozimin e qeverisë nga përvoja e vendeve

Në aktin e miratuar nga qeveria shqiptare në 16 Qershor 2023 tashmë ka një propozim konkret[1] për Kuvendin e Shqipërisë për të miratuar ligjërimin e kultivimit, prodhimit dhe qarkullimit të kontrolluar të bimës së cannabis-it, nënprodukteve dhe produkteve...

Inflacioni dhe mbiçmimi i lekut drejt një ekuilibri të ri në treg

Ndikimi në inflacion po varet nga shkalla në të cilën vendi është i varur nga lëndët e para të importuara dhe furnizimet me karburante dhe energji. Niveli tregues i inflacionit shqiptar duke qenë më i ulët se në vendet partnere tregtare...

Pensionet private, nevoja për të fituar kohën e humbur në Shqipëri

Sistemet e pensioneve evoluojnë mes ndryshimit të ekonomisë dhe tregut të punës. Ruajtja e përshtatshmërisë dhe mjaftueshmërisë së tyre mund të kërkojë rishqyrtimin e burimeve të financimit. Ndërsa shumë reforma kanë vazhduar për të promovuar jetëgjatësi të punës, një numër shtetesh...

Mundësitë që ofrohen për pensionet private në sistemin e taksimit progresiv të të ardhurave

Pensionet private luajnë një rol të rëndësishëm dhe në rritje në sigurimin e të ardhurave në pleqëri, si dhe një bazë të konsiderueshme aktivesh në shumë prej vendeve ku operojnë. Burimet private të të ardhurave variojnë nga mbi gjysma në Shtetet...

Asistencë financiare nga FMN për Kosovën për mbështetjen e reformave dhe zbutjen e rreziqeve

Bordi Ekzekutiv i FMN-së miratoi një marrëveshje asistence paraprake (SBA) 24-mujore në shumën prej 80.12 milion SDR (rreth 100 milion €) dhe një RSF në shumën prej 61.95 milion SDR (rreth 78 milion €) për të mbështetur politikat ekonomike të...

Shqipëria renditet në vend të parë në rajon për lirinë ekonomike në 2023

Koncepti i lirisë ekonomike shërben si një kornizë jetike për të vlerësuar shkallën në të cilën individët dhe bizneset kanë lirinë për të marrë vendime ekonomike.  Në vendet me liri të ulët ekonomike, qeveritë ushtrojnë shtrëngim dhe kufizime mbi...

Turizmi shqiptar në 2023 dhe disa sfida që duhen adresuar dhe programuar për zgjidhje

Sfidat me të cilat përballet Turizmi përfshijnë: taksat dhe informaliteti, kostoja e pushimeve dhe inflacioni promovimet e udhëtimit dhe siguria e turistëve, infrastruktura dhe problemet me ligjet ndërkufitare teknologjia, burimet njerëzore dhe aftësimi i tyre 1.Industria e turizmit është një segment...

error: