Tag - moneyval

Shqipëria forcoi transparencën dhe përmirësoi rregullimin dhe mbikëqyrjen, por nuk mjafton për ta hequr nga lista gri

Shqipëria ka përmirësuar masat e saj për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit (AML/CFT), përfundon MONEYVAL në një raport vijues të publikuar më 21 Qershor 2023[1].Shqipëria ka bërë përparim në adresimin e mangësive të përputhshmërisë teknike të...

Shqipëria në listën “gri” me statusin e juridiksionit nën monitorim të shtuar

Juridiksionet nën monitorim të shtuar[1] po punojnë në mënyrë aktive me FATF-në për të adresuar mangësitë strategjike në regjimet e tyre për të luftuar pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe financimin e përhapjes.Që nga shkurti 2020, kur Shqipëria mori...

Listimi i Shqipërisë si juridiksion tatimor jo bashkëpunues dhe llogaridhënia e munguar mbi përgjegjshmërinë e lidershipit fiskal

BE-ja punon për të promovuar dhe forcuar mekanizmat e qeverisjes së mirë tatimore, taksimin e drejtë dhe transparencën globale tatimore, me qëllim që të trajtohet mashtrimi, evazioni dhe shmangia tatimore.Duke pasur parasysh natyrën globale të konkurrencës së pandershme tatimore, kjo...

error: