Tag - monitorim

ELBASAN: EDUKIMI I TË RINJVE DHE ZBATIMI I POLITIKAVE VENDORE NË KOORDINIM ME PUSHTETIN QENDROR SIPAS STRATEGJISË

Në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 (SKZHI II, ende e paazhornuar për vitet në vijim ) një nga shtyllat për arsimin e lartë përmend “Sigurimin e një arsimi profesional që i korrespondon nevojave të fushave specifike dhe zhvillimeve...

Shqipëria në listën “gri” me statusin e juridiksionit nën monitorim të shtuar

Juridiksionet nën monitorim të shtuar[1] po punojnë në mënyrë aktive me FATF-në për të adresuar mangësitë strategjike në regjimet e tyre për të luftuar pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe financimin e përhapjes.Që nga shkurti 2020, kur Shqipëria mori...

Tregu i legalizuar i lojërave të fatit online në Shqipëri ka nevojë për transparencë dhe llogaridhënie të përhershme

Ende në mungesë të një paraqitje zyrtare të draftit të ligjit te ri të lojërave të fatit, duket se interesi me i madh është rreth mënyrës se organizimit, kushteve per organizimi, organizimit te tyre dhe pjesëmarrësve ne këtë model qe...

Monitorimi shumëdimensional i qeverisjes vendore, 2021 – ELBASANI

Në kuadër të projektit “Monitorimi publik përmes ndërveprimit qytetar” të mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës, Qendra ALTAX ka filluar prej Dhjetori 2021 analizimin e performancës sociale të bashkive duke e përfshirë 5 bashki: Elbasan, Dibër, Berat,...

error: