Tag - agjentet e pasurive

Shqipëria forcoi transparencën dhe përmirësoi rregullimin dhe mbikëqyrjen, por nuk mjafton për ta hequr nga lista gri

Shqipëria ka përmirësuar masat e saj për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit (AML/CFT), përfundon MONEYVAL në një raport vijues të publikuar më 21 Qershor 2023[1]. Shqipëria ka bërë përparim në adresimin e mangësive të...

error: