Monthly Archives - December 2022

Pse euro është kaq e dobët aktualisht në Shqipëri dhe pse çmimet e larta?

Sipas historisë dhe zhvillimit të tendencave inflacioniste është vënë re se vendet me inflacion më të lartë zakonisht shohin zhvlerësim të monedhës së tyre në lidhje me monedhat e partnerëve të tyre tregtarë. Kjo zakonisht shoqërohet edhe me norma më...

Çfarë opsionesh mendojmë se duhen në adresimin e burimeve alternative për buxhetin dhe veprimet anti inflacion?

Luftimi i inflacionit duke rritur normat e interesit mund të çojë në 2023 në një dobësim të prodhimit dhe punësimit, por edhe tkurrje të fuqisë blerëse edhe më tej në vend. Së pari duhet analizuar që politika monetare mos të ndjekë...

Normat e interesit dhe inflacioni kërkojnë zgjerimin e tregut financiar

Ekonomia e sotme duket shumë e ndryshme në krahasim me atë të vitit të kaluar dhe shqetësimet për inflacionin, ulje-ngritjet e kursit të këmbimit, rritja e normave të interesave bankare dhe kostos së kredive individuale dhe biznesore dhe madje edhe...

Mbi disa momente për reflektim në projekt ligjin e tatimit mbi të ardhurat

E ardhura personale është një matëse e përshtatshme e potencialit të konsumit dhe kursimit personal. Është ky tatim mbi te ardhurat personale, i cili nga njëra anë duhet të bëhet ndër kontribuesit kryesorë në buxhet dhe nga ana tjetër duhet...

Raporti i Dhjetorit 2022 i FMN për Shqipërinë, qëndrimi i autoriteteve shqiptare dhe mendimi jonë

Sipas Raportit të fundit të misionit të FMN[1], rritja ekonomike pritet të mbetet solide në 2022. Ndërsa në vitin 2023 rritja parashikohet të ngadalësohet në 2.2 përqind, duke reflektuar kushtet më të shtrënguara financiare, ngadalësimin në Evropë dhe tërheqjen...

Tregu i qerasë së apartamenteve në Tiranë dhe rritja e çmimit në vitet e fundit

Nga verifikimi dhe analiza krahasuese e çmimeve të ndërtimit dhe veçanërisht çmimit të qerasë së apartamenteve kryesisht për banim në Tiranë, ne kemi dalë me disa të dhëna të llogaritura sipas vlerës së qerasë në vitin 2017 dhe në vitin...

error: