Monthly Archives - December 2022

Pse euro është kaq e dobët aktualisht në Shqipëri dhe pse çmimet e larta?

Sipas historisë dhe zhvillimit të tendencave inflacioniste është vënë re se vendet me inflacion më të lartë zakonisht shohin zhvlerësim të monedhës së tyre në lidhje me monedhat e partnerëve të tyre tregtarë. Kjo zakonisht shoqërohet edhe me norma më...

Seancë konsultimi me grupet e interesit për përmirësimin e projekt ligjit të tatimit mbi të ardhurat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat zhvilloi sot një seancë dëgjimore me Grupe Interesi lidhur me nevojën e identifikuar për të përmirësuar më tej projekt ligjin “Për tatimin mbi të ardhurat” dhe prospektivat e tij.Në këtë takim me anëtarët e Komisionit...

Raporti i Dhjetorit 2022 i FMN për Shqipërinë, qëndrimi i autoriteteve shqiptare dhe mendimi jonë

Sipas Raportit të fundit të misionit të FMN[1], rritja ekonomike pritet të mbetet solide në 2022. Ndërsa në vitin 2023 rritja parashikohet të ngadalësohet në 2.2 përqind, duke reflektuar kushtet më të shtrënguara financiare, ngadalësimin në Evropë dhe tërheqjen e mbështetjes...

Tregu i qerasë së apartamenteve në Tiranë dhe rritja e çmimit në vitet e fundit

Nga verifikimi dhe analiza krahasuese e çmimeve të ndërtimit dhe veçanërisht çmimit të qerasë së apartamenteve kryesisht për banim në Tiranë, ne kemi dalë me disa të dhëna të llogaritura sipas vlerës së qerasë në vitin 2017 dhe në vitin...

error: