Tag - 2023

Raport progresi i KE: Shqipëria është mesatarisht e përgatitur në fushën e taksave

Është bërë përparim i kufizuar, nëpërmjet një farë racionalizimi të normave të akcizës, konsolidimit të fushës së fiskalizimit procesin dhe zbatimin efektiv të informacionit të llogarisë financiare me BE-në Shtetet Anëtare në përputhje me Standardin Global të OECD. Miratimi i...

Papunësia në Ballkan dhe në OECD në Gusht 2023

Niveli i papunësisë në vendet anëtare të OECD dhe në Ballkanin Perëndimor, GUSHT 2023 Niveli papunësisë, BP6, Gusht 2023 Serbia...……..........................10.1% Shqipëria...……....................10.7% Kosova...…….........................12.6% Bosnjë-Hercegovina........13.1% Maqedonia e Veriut..........13.2% Mali i Zi...……........................16.4% Gjithë vendet e BP6 kanë treguar rënie te papunësisë. Nivelin me papunësi me të ulët e mban Serbia e...

Ekonomia rritet, kreditimi nga bankat për qytetarët bie dhe pasiguria për të ardhmen është e madhe

Shtimi i pasigurive dhe shqetësimet mbi dobësimin e mundshëm të aktivitetit ekonomik me zgjatjen e konfliktit në Ukrainë, kanë diktuar shtrëngimin e standardeve të kreditimit nga bankat për bizneset, si dhe shtrenjtimin e kostos së kredisë në segmente të caktuara”,...

Buxheti 2023 në vëmendjen e qytetarëve të Gjirokastrës me qasjen e ekspertizës

Në takimin e organizuar si pjesë e aktivitetit të Ditës së Hapur në Gjirokastër mbi prezantimin e Raportit “Buxheti 2023 në këndvështrimin e qytetarëve të Gjirokastrës” u bënë paraqitjet e të dhënave ekonomike dhe sociale, ku bie në sy...

Buxheti 2023 – 8.8% rritje të ardhurash tatimore dhe 8.7% rritje shpenzimesh kapitale

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, publikoi sot më datë 20 Tetor 2022, Projekt – Buxhetin me pasqyrat shoqëruese dhe listën e investimeve publike për vitin 2023[1]. Sipas llogaritjeve fiskale të Ministrisë, të Ardhurat gjithsej që synohen të arkëtohen...

error: