Tag - 2022

Barra Tatimore në Ballkanin Perëndimor në 2022

Sipas Raportit të ALTAX, në vitin 2022, mesatarisht në rajonin e Ballkanit Perëndimor, qeveritë gjeneruan të ardhura në masën 34.8% të PBB-së. Kjo përfaqëson një përqindje të ngjashme me nivelin e rritur në vendet e OECD (37.5%), por më e...

Tregu i qerasë së apartamenteve në Tiranë dhe rritja e çmimit në vitet e fundit

Nga verifikimi dhe analiza krahasuese e çmimeve të ndërtimit dhe veçanërisht çmimit të qerasë së apartamenteve kryesisht për banim në Tiranë, ne kemi dalë me disa të dhëna të llogaritura sipas vlerës së qerasë në vitin 2017 dhe në vitin...

error: