Tag - barra e ulet

Barra Tatimore në Ballkanin Perëndimor në 2022

Sipas Raportit të ALTAX, në vitin 2022, mesatarisht në rajonin e Ballkanit Perëndimor, qeveritë gjeneruan të ardhura në masën 34.8% të PBB-së. Kjo përfaqëson një përqindje të ngjashme me nivelin e rritur në vendet e OECD (37.5%), por më...

error: