Monthly Archives - June 2024

ALTAX vjen me punimin e ri mbi koston e borxhit publik dhe ndikimin ne rritjen ekonomike nga 2000

ALTAX vjen me një punim të ri politko-ekonomik ku prezanton si gjetje fakte statistikore historike prej vitit 2000 deri më sot mbi qëndrueshmërinë e borxhit publik, i cili konsiderohet si një element kyç në këtë punim, bazuar shumë edhe në...

Rritja e PBB-së në Tremujorin e parë 2024, OECD, BE dhe Ballkanin Perëndimor

Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) në OECD u rrit me 0.4% në tremujorin e parë të 2024, pak nga 0.3% e regjistruar në tremujorin e mëparshëm,[1] sipas vlerësimeve të përkohshme (Figura 1). Ndërsa norma e rritjes së PBB-së për OECD...

Gjetjet e Raportit “1000 ditët e qeverisë RAMA 3.0” nga POLIFAKT

Polifakt vjen me një Raport të detajuar të përgatitur me shumë kujdes në vigjiljen e 1000 ditëve të qeverisë Rama 3.0 për të treguar se seri nëçfarë niveli ka arritur performanca e qeverisë në zbatim të programit të saj. Raporti...

… drejt luftës së përbashkët për ngushtimin e informalitetit!

Ekonomia informale është e rëndësishme për ekonominë formale, sepse nëse madhësia e saj zyrtarizohet vit pas viti, kjo do të ndikonte potencialisht rritjen ekonomike, por do të rriste gjithashtu të ardhurat e buxhetit të qeverisë dhe si rezultat do të...

Inflacioni i Prill-Majit 2024 në OECD dhe Eurozonë i qëndrueshëm dhe në Ballkan shfaq shenja rritje

Inflacioni nga viti në vit në OECD, i matur me Indeksin e Çmimeve të Konsumit (CPI) mbeti përgjithësisht i qëndrueshëm në 5.7% në prill 2024, pas 5.8% në mars dhe 5.7% në janar dhe shkurt. Inflacioni total ra në...

Çmimet e shitjes së sipërfaqeve të ndërtimit në zonat përreth qendrës së Tiranës

Ka shumë përparësi në rast se e ndërtoni vetë shtëpinë tuaj, që nga zgjedhja e dizajnit dhe pamjes së shtëpisë deri te shtrirja dhe madhësia e dhomave. Në varësi të vendit ku jetoni, në fakt mund të jetë një mënyrë...

Indeksi i besimit të ekonomisë dhe qytetarit në Maj 2024 dhe reagimi i qeverisë bazuar te ndjesia e tyre

Sipas Vrojtimit të Besimit të Biznesit dhe të Konsumatorit (VBBK)[1], për muajin Maj 2024, i raportuar nga Banka e Shqipërisë[2], shprehet se “Treguesi i ndjesisë ekonomike[3] në Maj 2024 shënoi rënie të lehtë as...

error: