Monthly Archives - October 2022

Shpenzimet tatimore – Boshllëqet tatimore në Shqipëri, 2022

Në publikimin e projekt buxhetit 2023, Ministria e Financave dhe Ekonomisë në një seksion të relacionit që shoqëron pasqyrat fiskale të buxhetit sqaron edhe metodologjinë dhe efektin në buxhet të shpenzimeve tatimore (eng. Tax expenditures) [1]. “Shpenzimet tatimore” janë...

Buxheti 2023 – 8.8% rritje të ardhurash tatimore dhe 8.7% rritje shpenzimesh kapitale

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, publikoi sot më datë 20 Tetor 2022, Projekt – Buxhetin me pasqyrat shoqëruese dhe listën e investimeve publike për vitin 2023[1]. Sipas llogaritjeve fiskale të Ministrisë, të Ardhurat gjithsej që synohen të arkëtohen...

A është e nevojshme rritja e gjobave tatimore?

Në një reagim fillestar dhe që buron natyrshëm te secili, gjobat lidhen kryesisht për ata që nuk paguajnë taksa apo që nuk deklarojnë të ardhurat dhe shpenzimet bashkë me punonjësit dhe pagat e tyre në nivelin e tyre real. Një diskutim...

Kontrolli Financiar dhe Integriteti në Buxhetime – Procesi i Hapjes së Negociatave për Kapitullin 32

Në datën 12 Tetor  në Hotel Rogner, u mbajt një event me titull “Kontrolli Financiar dhe Integriteti në Buxhetime Procesi i Hapjes së Negociatave për Kapitullin 32”. Në kuadër të serisë së prezantimeve dhe diskutimeve me aktorë të rëndësishëm në procesin...

Publikohet përmbledhja e analizave për nevojat për financim buxhetor me financim monetar direkt

Ekspertët e ALTAX në një punim të fundit, me një qasje të përbashkët të sektorit të edukimit dhe atij ligjor kanë përmbledhur analiza dhe propozime mbi deficitin buxhetor, krizat financiare dhe katastrofat natyrore dhe financimi direkt monetar si një instrument...

error: