Monthly Archives - September 2022

Nevojitet plan i zgjuar gjithpërfshirës për reduktimin e pabarazisë dhe uljen e inflacionit

Një gjetje kryesore e përmendur si politika gjithpërfshirëse më e mirë për të reduktuar pabarazinë në të ardhura është se politikat arsimore dhe institucionet e mirëprojektuara të tregut dhe të punës, të plotësuara nga një sistem funksional i tatimit progresiv...

Riorientim rrënjësor i ekonomisë për të rritur mirëqenien tonë

Rezultati i ekonomisë shqiptare pas pak vitesh mund të jetë që investimi i aseteve fikse, i cili financon ndërtimin e zonave të qendrave të qyteteve, rrugëve, hekurudhave, porteve dhe një mijë pjesëve të tjera të infrastrukturës do të bjerë ndjeshëm,...

error: