Monthly Archives - February 2022

Banka Botërore: Shqipëria duhet të rindërtojë qasjen fiskale duke rritur të ardhurat

Strategjia pritet të përcaktojë prioritete në fushat e administrimit tatimor dhe politikës tatimore gjatë 5 viteve të ardhshme. Për zbatimin e suksesshëm të tij, autoritetet duhet të caktojnë një funksion të dedikuar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë (MFE) për...

Publikimi i ri – Informaliteti në punësim dhe ndikimi nga liberalizimi i tregtisë

Interesi në diskutimin që bie analiza “Informaliteti në punësim dhe ndikimi nga liberalizimi i tregtisë” lidhet me punësimin në sektorin informal si (a) një alternativë ndaj papunësisë, dhe si (b) një konkurencë e pandershme në ekonomi nëpërmjet evazionit fiskal,...

Rritja e ardhshme e Shqipërisë kërkon një model ekonomik më të fortë dhe më të qëndrueshëm

Modeli ekonomik i Shqipërisë kërkon investime më të mëdha në aftësitë e njerëzve, produktivitetin e bizneseve, qëndrueshmërinë e ekonomise dhe forcimi i financave publike, thotë Memorandumi i ri Ekonomik i Bankës Botërore (CEM) për Shqipërinë, i publikuar sot. Shqipëria është...

Vlerësimi financiar i një klubi sporti (futboll, basketball, volejboll etj.)

Në sektorin e klubeve sportive (futbolli etj.), ku rezultatet mesatare financiare janë negative, vlera e klubeve të futbollit nuk lidhet me të ardhurat, por me qarkullimin e shitjeve dhe jep një shpjegim teorik për këtë. Rastet praktike kanë treguar se...

Takimi me Kryetarin e Bashkisë Berat mbi fillimin e bashkëpunimit për projektin e monitorimit social

Në kuadër të takimeve me Kryetarët e Bashkive për zbatimin e projektit “Monitorimi Social përmes këndvështrimit qytetar” një grup i ekspertëve të cilët po zbatojnë këtë projekt përmes krijimit të marëdhënieve dhe pikave të komunikimit me drejtues dhe punonjës të...

error: