Monthly Archives - August 2023

Riorganizimi apo transformimi i kabineteve qeverisës: Çfarë fiton populli dhe ekonomia, në fund të fundit?

Një riorganizim i Kabinetit qeverisës është kur ministrat e qeverisë zhvendosen ndërmjet posteve ministrore. Ato mund të jenë ndryshime relativisht të vogla, si për shembull, nëse një ministër jep dorëheqjen dhe duhet të zëvendësohet. Në rastin e ndryshimeve të kabinetit qeverisës...

Autonomia fiskale e bashkive nuk është ende në fokusin e duhur

Pjesa më e madhe e përfitimit ekonomik dhe politik të financave publike të decentralizuara vjen nga aftësia të qeverive vendore për të marrë vendimet e tyre në lidhje me taksat. Një qeveri vendore që është në gjendje të përcaktojë bazat...

Projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave nga rrisku i tërmetit dhe besimi i qytetarëve te nisma e re ligjore

Nisur nga të dhënat për rrezikun ndaj katastrofave natyrore duhet të përmendim se sipas profilit te rrezikut prej fatkeqësive, 2021[1] te Bankës Botërore, si dhe diagnostikes per rriskun financiar[2] është e vërtetë se Shqipëria është e...

Kursi fiks i këmbimit nuk është zgjidhje, por kujdes ndaj spekulimeve dhe mosveprimit

Kurset fikse të këmbimit janë më të mirat për vendet partnere me faktorë të ngjashëm makroekonomikë dhe që kanë të njëjtën forcë ekonomike, si për shembull SHBA dhe Bashkimi Evropian. Nëse vendet ende dëshirojnë të vendosin një kurs këmbimi fiks

Tatimi mbi ndërtesat sipas referencës mesatare të çmimeve të tregut: Implikime dhe efekte

Në një përkufizim korrekt të termit ku referohet baza metodologjike mbi llogaritjen e referencave, çmimi referencë njihet si çmimi që përdoruesit e krahasojnë me çmimin e sipërfaqes së ndërtimeve të përfunduara civile apo industriale të konkurrentit/ëve ose me çmimin e...

error: