Tag - te ardhura vendore

Autonomia fiskale e bashkive nuk është ende në fokusin e duhur

Pjesa më e madhe e përfitimit ekonomik dhe politik të financave publike të decentralizuara vjen nga aftësia të qeverive vendore për të marrë vendimet e tyre në lidhje me taksat. Një qeveri vendore që është në gjendje të përcaktojë bazat...

BERAT: Vlerësimi i efektit të dobësive të menaxhimit të të ardhurave vendore dhe harmonizimi i parashikimit me realitetin e menaxhimit

Sipas auditimit social nga eksperte e ALTAX per vitin 2022, në nivel të përgjithshëm Bashkia nuk i ka arritur objektivat fiskalë për mbledhjen e të ardhurave në vitin 2021, ndërsa disiplina fiskale cenohet nga luhatjet e mëdha në kryerjen e...

error: