Tag - ndryshimi

Riorganizimi apo transformimi i kabineteve qeverisës: Çfarë fiton populli dhe ekonomia, në fund të fundit?

Një riorganizim i Kabinetit qeverisës është kur ministrat e qeverisë zhvendosen ndërmjet posteve ministrore. Ato mund të jenë ndryshime relativisht të vogla, si për shembull, nëse një ministër jep dorëheqjen dhe duhet të zëvendësohet. Në rastin e ndryshimeve të kabinetit qeverisës...

error: