Monthly Archives - May 2019

Ballkani Perëndimor: Barra fiskale në shtetet me taksim progresiv dhe ato me taksim të sheshtë

Të ardhurat fiskale të arkëtuara nga shtetet që aplikojnë taksimin progresiv (Shqipëria dhe Kroacia) të krahasuara me shtetet që zbatojnë taksimin e sheshtë (Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia, Bosnjë-Hercegovina) shikohet se ka një barrë më të lartë...

error: