Monthly Archives - June 2017

Rreth Nesh

KUSH JEMI NE?  QËLLIMET DHE VIZIONI ALTAX është një qendër studimore dhe pjesë e rrjetit të organizatave të ngjashme me të në vend. Qasja që drejton aktivitetin tonë është që të rritim mirëkuptimin midis qeverisë dhe publikut për çështje të lidhura me...