Monthly Archives - June 2022

Ekonomia dhe qytetari mbeten të varur nga marrëveshjet e karteleve shqiptare

Kartelet shqiptare janë zakonisht të vogla, ku karteli mesatar përfshin jo më shumë se tre-katër firma. Për më tepër, aktivitetet ilegale të këtyre firmave janë të shumta dhe të gjitha ndikojnë në çmimet. Këto aktivitete përfshijnë fiksimin e çmimeve, ndarjen...

Monitorimi shumëdimensional i qeverisjes vendore – Bashkia Gjirokastër 2021

Në kuadër të projektit “Monitorimi publik përmes ndërveprimit qytetar” të mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës, Qendra ALTAX ka filluar prej Dhjetori 2021 analizimin e performancës sociale të bashkive duke e përfshirë 5 bashki: Elbasan, Dibër, Berat,...

Monitorimi shumëdimensional i qeverisjes vendore: Analiza e mundësive dhe kufizimeve në Berat ishte një hap i ri komunikativ

Takimi i Hapur i dates 9 Qershor arriti te prezantonte gjetjet kryesore, të cilat përfaqësojnë: - Lëvizjet e popullsisë brenda Bashkisë (Hyrje – Daljet), ndikimi në ekonomi dhe tregu i punësimit - Financat vendore të bashkisë (momentet kryesore buxhetore, rishikimet e buxhetit...

error: