MIRËPRITJE DHE VLERËSIM NGA PJESËMARRËSIT NË TAKIMIN E HAPUR NË DIBËR LIDHUR ME GJETJET DHE PROPOZIMET PËR VEPRIME TË RAPORTIT TË MONITORIMIT SHUMËDIMENSIONAL


error: