Monthly Archives - July 2020

Financimi i drejtpërdrejtë mundet ta shpëtojë ekonominë nga mbytja nga Covid-19

Ndërsa Covid-19 vijon të mbajë gjallë pasigurinë dhe të ruajë terren ndaj hapjes së ekonomisë, transferimet e drejtpërdrejta financiare për familjet dhe bizneset e vogla përtej mekanizmave tradicionale të mbrojtjes sociale bëhen të domosdoshëm. Në shumë vende në zhvillim, shkalla e...

error: