Monthly Archives - June 2019

Fondet Sovrane: A mundet t’i shërbejnë mirëqenies në Shqipëri?

Fondet Sovrane të Mirëqenies (FSM) janë fonde investimi/kursimi afatgjata të orientuar në tregje financiare dhe investime infrastrukturore etj. Dallueshmëria e tyre nga Fondet e tjera (p.sh. pensione, zhvillimi, etj) është përkufizimi më i mirë i objektivit të tyre dhe diversitetit...

error: