Tag - tregues

Treguesit tatimorë

Grupet e treguesve tatimorë janë të përmbledhur te: Krahasueshmëria. Këta tregues referuesë nuk matin performancen apo cilesine e administrates tatimore, por japin një panorame krahasuese me referencat ndërkombëtare te krahasueshme. Struktura e administratës. Kjo kategori përfshin treguesit sasiorë dhe cilësorë te organizimit...

error: