Monthly Archives - October 2021

Publikohet Raporti Studimor “Përgjegjshmëria financiare e programit qeverisës 2021-2025”

Qendra ALTAX, publikoi sot Raportin studimor “Përgjegjshmëria financiare e Programit qeverisës 2021-2025”. Në këtë raport studimor ( me 4 pjesë në gjuhën shqip) janë përmbledhur etapat e situatës pas zgjedhore dhe deri në shpalljen e programit të ri qeverisës 2021-2025,...

error: