Tag - Marrëveshje

Ekonomia dhe qytetari mbeten të varur nga marrëveshjet e karteleve shqiptare

Kartelet shqiptare janë zakonisht të vogla, ku karteli mesatar përfshin jo më shumë se tre-katër firma. Për më tepër, aktivitetet ilegale të këtyre firmave janë të shumta dhe të gjitha ndikojnë në çmimet. Këto aktivitete përfshijnë fiksimin e çmimeve, ndarjen...

Marrëveshje me vende te tjera për shmangien e tatimit të dyfishtë

Shqipëria aplikon sistemin e marrëveshjeve bilaterale për shmangien e tatimit te dyfishte dhe parandalimin e evazionit fiskal për tatimin mbi te ardhurat dhe kapitalin, me vendet e tjera. Ky sistem bazohet ne modelin standard te OECD-se dhe mbi bazen e...

error: