Tag - shba

Takimi i APEC: Adresimi i duhur për sfidat e shtuara

Takimi i 30-të vjetor i forumit të Bashkëpunimit Ekonomik të Azisë Paqësorit mbahet në një kohë sfiduese të brishtësisë ekonomike, tensioneve gjeopolitike dhe fatkeqësisë së afërt të ndryshimeve klimatike. Këto sfida të shumëllojshme përforcojnë rëndësinë dhe sfidat e APEC-it, duke...

Eksportet, shërbimet dhe zbatimi i rregullave të TVSH-së

Shqipëria ka marrëdhënie tregtare me të gjithë botën, por ka marrëdhënie të rëndësishme tregtare me vendet evropiane, me SHBA-në, si dhe me vendet aziatike. Për shkak të sistemeve krejtësisht të ndryshme tatimore (si në rastin e SHBA-së apo disa vendeve...

Skemat e sigurimeve shoqërore: Si të funksionojnë më mirë?

Sigurimet shoqërore janë të lidhura dhe të kushtëzuara vetëm nga legjislacioni kombëtar, ndryshe nga taksat. Në skemat e sigurimeve shoqërore, shuma e përfitimeve, kushtet e dhënies dhe kohëzgjatja e derdhjeve përcaktohen nga legjislacioni kombëtar. Fusha e zbatimit e skemave të...

error: