Takimi i Hapur në Vlorë për një veprim ndryshe në zbatimin e qasjeve të ardhme