Tag - bono thesari

Kursi fiks i këmbimit nuk është zgjidhje, por kujdes ndaj spekulimeve dhe mosveprimit

Kurset fikse të këmbimit janë më të mirat për vendet partnere me faktorë të ngjashëm makroekonomikë dhe që kanë të njëjtën forcë ekonomike, si për shembull SHBA dhe Bashkimi Evropian. Nëse vendet ende dëshirojnë të vendosin një kurs këmbimi fiks

error: