Tag - banesat

Projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave nga rrisku i tërmetit dhe besimi i qytetarëve te nisma e re ligjore

Nisur nga të dhënat për rrezikun ndaj katastrofave natyrore duhet të përmendim se sipas profilit te rrezikut prej fatkeqësive, 2021[1] te Bankës Botërore, si dhe diagnostikes per rriskun financiar[2] është e vërtetë se Shqipëria është e...

error: