Tag - PANDEMI

Nevojitet plan i zgjuar gjithpërfshirës për reduktimin e pabarazisë dhe uljen e inflacionit

Një gjetje kryesore e përmendur si politika gjithpërfshirëse më e mirë për të reduktuar pabarazinë në të ardhura është se politikat arsimore dhe institucionet e mirëprojektuara të tregut dhe të punës, të plotësuara nga një sistem funksional i tatimit progresiv...

error: