Tag - pajtueshmëria vullnetare

A është e nevojshme rritja e gjobave tatimore?

Në një reagim fillestar dhe që buron natyrshëm te secili, gjobat lidhen kryesisht për ata që nuk paguajnë taksa apo që nuk deklarojnë të ardhurat dhe shpenzimet bashkë me punonjësit dhe pagat e tyre në nivelin e tyre real.Një diskutim...

error: