Tag - politike monetare

Politika monetare dhe fiskale, si përgjigje ndaj katastrofës natyrore. Rasti Shqipërisë

Qeveria duhet të marri në konsideratë përdorimin e metodave të hartuara nga ekspertë që kanë studiuar qasjet për parandalimin dhe përballimin e efekteve prej fatkeqësive natyrore. Në një kontekst më të gjerë, vlerësimet e rriskut për fatkeqësinë natyrore duhet të...

Harmonizimi i politikave fiskale dhe monetare për rritjen ekonomike

Bankat qendrore nuk kanë mandat për të dhënë para për buxhetin. Ato munden vetëm të shkëmbejnë një aset me një tjetër. Vendime të tilla duhet të jenë të mbështetura nga miratimi i qeverisë dhe parlamentit gjatë procesit të buxhetit. ...