Tag - norma interesi

Ulje-ngritjet e inflacionit nuk janë në sinkron me performancën ekonomike

“Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Mars 2023 është 5,3%, një vit më parë ky ndryshim  ishte 5,7%”, i cituar nga buletini i Marsit për IÇK[1] nga INSTAT. Kur shikojmë një tregues si inflacioni që...

Sa të shëndetshme po e mbajnë ekonominë politikat monetare dhe fiskale?

Rritja e kostove të sektorëve që zhvillojnë ekonominë shqiptare do të jetë një provë e qëndrueshmërisë së tyre në vitin 2023 dhe më tej. Ekziston një frikë në rritje jo vetëm në Shqipëri, se ndikimi i sistemit energjetik global, abuzimi i...

error: