Tag - treg financiar

Normat e interesit dhe inflacioni kërkojnë zgjerimin e tregut financiar

Ekonomia e sotme duket shumë e ndryshme në krahasim me atë të vitit të kaluar dhe shqetësimet për inflacionin, ulje-ngritjet e kursit të këmbimit, rritja e normave të interesave bankare dhe kostos së kredive individuale dhe biznesore dhe madje edhe...

error: