Tag - eksporti pensioneve

Mundësitë që ofrohen për pensionet private në sistemin e taksimit progresiv të të ardhurave

Pensionet private luajnë një rol të rëndësishëm dhe në rritje në sigurimin e të ardhurave në pleqëri, si dhe një bazë të konsiderueshme aktivesh në shumë prej vendeve ku operojnë. Burimet private të të ardhurave variojnë nga mbi gjysma në Shtetet...

error: