Tag - mbështetje financiare

Asistencë financiare nga FMN për Kosovën për mbështetjen e reformave dhe zbutjen e rreziqeve

Bordi Ekzekutiv i FMN-së miratoi një marrëveshje asistence paraprake (SBA) 24-mujore në shumën prej 80.12 milion SDR (rreth 100 milion €) dhe një RSF në shumën prej 61.95 milion SDR (rreth 78 milion €) për të mbështetur politikat ekonomike të...

error: