Tag - Buxheti 2023

Raporti i barrës tatimore në 2023 në Ballkanin Perëndimor, Shqipëri dhe Kosovë dhe Liria Fiskale 2024

Sot, ALTAX vjen përballë gjithë lexuesve dhe ndjekësve të saj me publikimin e rëndësishëm tematik Barra Tatimore në Ballkanin Perëndimor - Shqipëri, Kosovë...Dita e Lirisë Fiskale 2024. Ky  raport  trajton barrën tatimore në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe për...

6 mujori parë 2023, mungon analiza e përgjegjshme e financave publike

Te ardhurat e mbledhura nga buxheti i shtetit janë 319.9 miliard lekë me tejkalim nga programi 13.8 miliard lekë. Të ardhurat e mbledhura nga doganat dhe tatimet arrijnë 270.6 miliard lekë. Të ardhurat nga kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore...

Raporti i projekt buxhetit 2023 sipas këndvështrimit qytetar përcillet me diskutime te vlefshme

Gjatë pjesës së dytë të aktivitetit në Berat në një takim që u dialogua direkt me përfaqësues aktivë të shoqërisë civile të Beratit dhe oponent të qeverisjes vendore, ekspertët e ALTAX patën një diskutim mjaft të vlefshëm për të treguar...

Qeveria të kërkojë ndihmën e çdo burimi ndikues për të luftuar recesionin

Forcat e ngadalta prapa trendit të rënies ekonomike duke përfshirë tendencat demografike të tkurrura të Shqipërisë, ndryshimet në natyrën e prodhimit dhe rritjen e pabarazisë së të ardhurave tregojnë pak shenja të kthimit të ekonomisë në rrugën e rimëkëmbjes së...

Një raport ndryshe për dialogun konsultativ mes Bashkisë dhe qytetarëve

Në prezantim e Raportit Buxheti 2023 në këndvështrimin e qytetarëve të Vlorës ishte një vëmendje e shtuar nga përfaqësuesit e shoqërisë civile në lidhje me kërkesat e qytetarëve dhe ballafaqimin e gjetjeve të organizatave vendore me faktet e prezantuara...

error: