Prezantimi i analizës “Buxheti 2023 në këndvështrimin e qytetarëve të Dibrës”

Prezantimi i analizës “Buxheti 2023 në këndvështrimin e qytetarëve të Dibrës”

Në analizën që vijoi më tej me prezantimin e gjetjeve nga ekspertët e ALTAX u përcollën disa momente kryesore si një këndvështrim i argumentuar dhe mbështetur mbi fakte financiare për të ardhurat, shpenzimet dhe ballafaqimin e draft – buxhetit 2023 nën këndvështrimin e kërkesave qytetare duke sqaruar edhe të dhënat që u paraqitën në një raport të thjeshtuar të treguesve financiarë të projekt buxhetit 2023.
Ky punim dhe përgatitja e kujdesshme në mënyrë të përmbledhur e treguesve të pregatitur në një analizë të thjeshtuar për qytetarët se si parashikohen të mblidhen dhe të shpërndahen të ardhurat vendore nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen e jashtëzakonshme të stafit të ALTAX.
Vëmendja e saktë ndaj detajeve kanë qenë një frymëzim dhe e kanë mbajtur punën tonë në rrugën e duhur që nga momenti fillestar dhe deri në momenti kur u përgatit drafti përfundimtar i këtij punimi.
Buxheti për dhe sipas qytetarëve është hartuar gjatë viteve të fundit nga shumë bashki të vendit, si një detyrim publik i tyre për të thjeshtuar gjuhën e të dhënave, por edhe për të pasqyruar më qartë prioritetet dhe projektet që kërkojnë edhe mbështetjen e qytetarëve të tyre.
Puna e bazuar në analizën e ekspertëve të ALTAX nuk ka synimin të ngjasojë me këto publikime. Ne biem përtej informimit të thjeshtuar për të ardhurat dhe shpenzimet vendore edhe krahasimin dhe përballjen me kërkesat e qytetarëve të shprehur në anketimin që kemi bërë për këtë qëllim.
Buxheti i Bashkisë sipas metodologjisë sonë të Auditit Social, të cilin ekspertët e ALTAX e prezantojnë në rastin e buxhetit 2023 është një nismë që shërben si një qasje oponence dhe reflektimi i zërit qytetar, i arritur të përmblidhet në reagimin ndaj pyetësorëve për këtë qëllim gjatë Qershorit 2022, ku një qasje produktive ishte edhe pjesëmarrja e përfaqësuesve të biznesit vendor, individëve të spikatur, studentëve, por edhe me përfshirjen e fortë të shoqërisë civile, e cila merr pjesë edhe në përhapjen e gjerë të tij.
Gjithë tematikat u diskutuan direkt, por patën një vëmendje interesante dhe nga qytetarë të cilët morën pjesë nëpërmjet medias sociale, #altax

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: