Tag - Buletin

Buletini FiskaListi

Buletini i ALTAX (FiskaListi) është mënyra e komunikimit dhe informimit për të njoftuar e komentuar rregullat ligjore dhe procedurat e sistemit fiskal, si dhe për të komentuar Vendimet, Urdhërat, Marrëveshjet Tatimore, legjislacionin dhe vendimet e apelimit si dhe çështje të tjera...

error: