Buletini FiskaListi

Buletini FiskaListi

Buletini i ALTAX (FiskaListi) është mënyra e komunikimit dhe informimit për të njoftuar e komentuar rregullat ligjore dhe procedurat e sistemit fiskal, si dhe për të komentuar Vendimet, Urdhërat, Marrëveshjet Tatimore, legjislacionin dhe vendimet e apelimit si dhe çështje të tjera tatimore të interesit të përgjithshëm.

Ajo del një herë në muaj. Përmbajtja e Buletinit përmblidhet një herë në vit në Revistën ALTAX, e cila mund të shpërndahet sipas regjistrimeve apo kërkesave.

Është vizioni i Qendrës ALTax për të publikuar në Revistë gjithë problemet e rëndësishme të nevojshme për një zbatueshmëri uniforme të legjislacionit fiskal duke përfshirë gjithë aktet ligjore dhe nënligjore, që shfuqizohen, apo amendojnë aktet e mëparshme të publikuara.

Publikimet e Buletinit ju mund ti lexoni duke klikuar FiskaListi!

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: