BULETINI FISKALISTI 8, KORRIK 2018

parajsa fiskale

BULETINI FISKALISTI 8, KORRIK 2018

Ky publikim eshte numri 8 i Volumit 1 te Buletinit Fiskalisti pergatitur nga stafi i Qendrës ALTAX.

Fiskalisti 8 eshte publikimi i ALTAX, duke trajtuar rregulla, sqarime, tema diskutimi, libraria dhe edukimi online, si  dhe vendime të bazuara në zbatim të legjislacionit tatimor, si dhe çështje të tjera fiskale të interesit të përgjithshëm.

Këtë numër Fiskalisti prezanton tema qe i perkasin muajit Korrik 2018.

KËTË MUAJ FISKALISTI JU PREZANTON KËTA TITUJ DHE TEMA PËR LEXIM:
LAJME NGA SHQIPËRIA
Legjislacioni tatimor shqiptar për Lehtësira Tatimore dhe Zonat e Zhvillimit Ekonomik dhe Teknologjik
Firmat fantazëm dhe Parajsat fiskale
LIBRARIA E ALTAX CENTER
Legjislacioni tatimor shqiptar 1991 – 2002
Pushteti Tatimor, Vol.2. Artikuj e Analiza fiskale dhe ekonomike
Tax Notes for Construction Industry in Albania
Përmbledhje Legjislacioni për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore
PËRMBLEDHJE NGA SISTEMI GJYQËSOR PËR ÇËSHTJE FISKALE
VENDIME GJ.L. VOLUMI 8-2015 – 2016 – TAKSA DHE TARIFA VENDORE
DISKUTIMI.    MODELI I PARAJSËS TATIMORE PËR SHQIPËRINË
LAJME NGA KOSOVA
ATK arkëton 220 milionë euro brenda 6 muajsh
Qendra për Shërbim të Tatimpaguesve në funksion të rritjes së përmbushjes vullnetare
EDUKIMI ONLINE             me ALTAX
ETAPAT E PASTRIMIT TË PARASË
BLOGET MË TË LEXUAR NË KORRIK 2018
Tax avoidance via Eurobond
Revolucionarizimi apo evolucioni fiskal

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: