Fiskalisti – Volumi 1, Numri 7, 2018

Ky publikim eshte numri 7 i Volumit 1 te Buletinit Fiskalisti pergatitur nga stafi i Qendrës ALTAX.

Fiskalisti 7 eshte publikimi i ALTAX, duke trajtuar rregulla, sqarime, tema diskutimi, libraria dhe edukimi online, si  dhe vendime të bazuara në zbatim të legjislacionit tatimor, si dhe çështje të tjera fiskale të interesit të përgjithshëm.

Category: Tag:

Përshkrim

Këtë numër Fiskalisti prezanton tema qe i perkasin muajit Qershor 2018.

KËTË MUAJ FISKALISTI JU PREZANTON KËTA TITUJ DHE TEMA PËR LEXIM:
LAJME NGA SHQIPËRIA
Legjislacioni nën rishikim për Partneritetin Privat-Publik dhe Financat Publike
PARTNERITETI PRIVAT-PUBLIK. Modeli i një institucioni të pavarur që mund të dizenjohet për Shqipërinë
LIBRARIA E ALTAX CENTER
Legjislacioni tatimor shqiptar 1991 – 2002
Pushteti Tatimor, Vol.1. Artikuj e Analiza fiskale dhe ekonomike
Tatimet shqiptare, 100 vite
Përmbledhje Legjislacioni për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore
PËRMBLEDHJE NGA SISTEMI GJYQËSOR PËR ÇËSHTJE FISKALE
VENDIME GJ.L. VOLUMI 7-2016 – TVSH
DEBATI. PPP dhe Tavanet buxhetore
LAJME NGA KOSOVA
ATK me një shërbim të ri elektronik
Aktiviteti ekonomik në Kosovë vazhdon të ketë rritje
EDUKIMI ONLINE             me ALTAX
KREDITIMI I PJESSHËM I TVSH
BLOGET MË TË LEXUAR NË QERSHOR 2018
Deuroizimi, financat dhe rrisku i transferimit të kredisë në Euro për KESH
Tatimi mbi kapitalin dhe veçoritë e tij në Shqipëri
Startups in Albanian economy and effect of fiscal policy