Pushteti tatimor, volumi 2

PUSHTETI TATIMOR eshte seria e pare e publikimeve me artikuj, diskutime dhe sqarime lidhur me aspekte te ndryshme te taksave, por jo vetem.

Shihni shportën

Përshkrim

Ky set publikimesh me 3 volume eshte nje permbledhje e publikimeve dhe shkrimeve ne vitet 2002-2007. Publikimi eshte ne ndihme te studenteve, bizneseve, studiuesve por edhe administratoreve fiskale duke mos harruar politikeberesit.