Vendime GJ.K – 2013 -2017 – Tatime dhe taksa

Vendimet e Gjykatës Kushtetuese kanë qenë më të shpeshta në dy vitet e fundit duke parë se biznesi ka patur të drejtë në betejat e veta ligjore kundrejt vendimeve të Kuvendit të Shqipërisë.

Përshkrim

Ky Volum me vendimet e marra nga Gjykata Kushtetuese përgjatë viteve 2013 – 2017 përmbledh tema të nxehta që lidhen me zbatueshmërinë joligjore të administratës fiskale te disa nga kopetencat e saj lidhur me akcizën, TVSH dhe vlerësimin e tatimit mbi të ardhurat dhe taksave kombëtare.

Ndërkohë, një referencë e plotësuar në gjykimin e kushtetueshmërisë së zbatimit të ligjit të procedurave tatimore është qasja e vitit të fundit në drejtim të kundërshtimit të zbatimit të disa penaliteteve mjaft të forta të përfshira nga qeveria në kuadër të luftes anti informalitet.