Tag - diskriminimi tatimor

Si ndikon politika fiskale e gabuar ndaj individit, bizneseve dhe tregut?

Argumenti kryesor lidhet me pergjigjen per dy drejtime kryesore: Si ndikon politika fiskale ne zgjedhjet e individeve, bizneseve ne lidhje me maredheniet e punes, kursimeve dhe investimeve Si ndikon nje ndryshim i ligjit ne maredheniet me sektoret e tjere Ne rastin...

Drejtësia tatimore parakusht për rindërtimin e besimit mes qeverisë dhe tatimpaguesve

Drejtësia tatimore i referohet ideve, politikave dhe advokimit që synojnë të arrijnë barazi dhe drejtësi sociale nëpërmjet taksave të drejta ndaj anëtarëve më të pasur të shoqërisë dhe bizneseve shumëkombëshe[1]. Për këtë qëllim, drejtësia tatimore shpesh fokusohet në trajtimin...

error: