Shkalla e punësimit dhe papunësia në tremujorin e tretë në OECD, BE dhe BP6

Shkalla e punësimit dhe papunësia në tremujorin e tretë në OECD, BE dhe BP6

Shkalla e punësimit dhe pjesëmarrjes në fuqinë punëtore të OECD u stabilizuan në 70.1% dhe 73.8% në tremujorin e tretë të 2023, nivelet më të larta të regjistruara që nga fillimi i serisë në 2005 dhe 2008, respektivisht. Të dy treguesit ishin afër niveleve të tyre rekord në 9 nga 38 vendet e OECD, duke përfshirë Francën, Italinë dhe Japoninë. U arritën nivele rekord të punësimit dhe pjesëmarrjes në OECD për gratë dhe burrat.

Shkalla e punësimit tejkaloi 70% në pothuajse dy të tretat e vendeve të OECD. Megjithatë, shkalla e punësimit ra në 20 vende të OECD në tremujorin e tretë të 2023, krahasuar me rëniet në 17 vende të OECD në tremujorin e mëparshëm. Rënia më e madhe u vu re në Kosta Rika, Islandë dhe Finlandë. Turqia mbeti vendi i OECD me shkallën më të ulët të punësimit, me 53.9%.

Në nëntor 2023, shkalla e papunësisë në OECD mbeti në nivelin e saj të ulët rekord (4.8%) për të nëntin muaj radhazi dhe ishte gjerësisht e qëndrueshme në nivelet më të ulëta rekord në Bashkimin Evropian (5.9%) dhe në zonën e euros (6.4%). Shkalla e papunësisë mbeti e pandryshuar në nëntor në 20 vende të OECD me të dhëna të disponueshme, ndërsa 7 vende regjistruan rënie dhe 6 vende të tjera shënuan rritje të shkallës së papunësisë. Shkalla e papunësisë në dhjetor 2023 mbeti e qëndrueshme si në Kanada ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara në 5.8% dhe 3.7%, respektivisht.

Shkalla e papunësisë së OECD për burrat ka mbetur nën 5.0% që nga marsi 2022. Ka qenë e qëndrueshme për gratë në 5.0% për pesë muaj me radhë. Shkalla e papunësisë për të rinjtë e OECD-së (punëtorët e moshës 15-24 vjeç) ishte përgjithësisht e qëndrueshme dy muajt e fundit, megjithëse 6.7 pikë përqindjeje më e lartë se shkalla e papunësisë për punëtorët e moshës 25 vjeç e lart.

Ndërsa, nëse shikojmë në Ballkanin Perëndimor për shkallën e punësimit në tremujorin e tretë 2023 (të dhënat për Kosovën mungojnë), shihet se nivelin më të lartë e mban Shqipëria dhe më të ultin Bosnjë-Hercegovina (shih figurën). Tregu i punës në rajon vazhdoi të forcohej në vitin 2023, kundër të gjitha gjasave. Norma mesatare e punësimit arriti një nivel historik prej 52.9 përqind në nëntor 2023.

Shkalla e papunësisë ka rënë në krahasim me tremujorin e mëparshëm në disa ekonomi dhe në shumicën e tyre ka qenë e njëjtë ose më e ulët se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në përgjithësi, shkalla e papunësisë në rajon mbeti e lartë krahasuar me BE-në, duke filluar nga 9.6% në Serbi në 13.5% në Mal të Zi.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: