Tag - deficit

…për të krijuar një mburojë fiskale elastike për t’u përshtatur ndaj goditjeve

Inflacioni mund të ndikojë financat publike përmes kanaleve të shumta. Ai tenton të zgjerojë bazat tatimore në terma nominalë, duke rritur të ardhurat nominale tatimore, por gjithashtu mund të rrisë koston e shpenzimeve të qeverisë, më drejtpërdrejt për zërat buxhetorë...

error: